Hoe gaat Comma Industriez om met uw privacy?

Comma Industriez B.V., Kweekgrasstraat 30, 1313 BX, Almere. Tel: +31 (0)36 760 6888
www.controlyourworld.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Comma Industriez B.V. verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om deze gegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • rekeningnummer
 • projectgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 • het leveren en installeren van onze producten en / of diensten
 • om indien nodig contact op te kunnen nemen i.v.m. levering van onze producten en / of diensten
 • het afhandelen van betalingen
 • wettelijk verplichte gegevens ten behoeve van de belastingaangifte
 • het versturen van een nieuwsbrief met het doel onze klanten te informeren over updates en nieuwe producten

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Comma Industriez B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens als u klant bent (geweest):

 • persoonsgegevens: 10 jaar i.v.m. plicht Belastingdienst.
 • adresgegevens: 10 jaar i.v.m. plicht Belastingdienst, om onze producten en / of diensten te leveren en facturatie.
 • e-mailgegevens: 10 jaar i.v.m. plicht Belastingdienst om contact op te kunnen nemen over onze producten, diensten en facturatie.
 • telefoongegevens: 10 jaar i.v.m. plicht Belastingdienst om contact op te kunnen nemen over onze producten, diensten en facturatie
 • rekeningnummers: 10 jaar i.v.m. plicht Belastingdienst, om betalingen af te handelen
 • gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief bewaren wij totdat u aangeeft deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen d.m.v. een reply op de nieuwsbrief. Of een e-mail aan info@commaindustriez.nl
 • projectgegevens: gegevens ten behoeve van offerte, installatie en configuratie bewaren we tot de oplevering en het overdragen van het project. Gegevens van technische onvolkomenheden en klachten bewaren we gedurende de garantietermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Comma Industriez B.V. deelt uw gegevens niet met derden voor commerciële activiteiten. 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Comma Industriez B.V. gebruikt geen programma’s zoals Google Analytics en we verzamelen geen cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt uiteraard het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. De gegevens die zijn gekoppeld aan een levering of een factuur, blijven echter te allen tijde bewaard zoals hierboven aangegeven.
Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een mail naar info@commaindustriez.nl.
Als u het niet eens bent met hoe wij met uw gegevens omgaan dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Comma Industriez B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@commaindustriez.nl.